Czym jest Ewangeliczna Polska?

Ewangeliczna Polska to wspólna inicjatywa środowisk ewangelicznych, której celem jest skuteczniejsze docieranie z Ewangelią do społeczeństwa poprzez:

  1. Wzrost świadomości na temat istnienia i działalności kościołów ewangelicznych w Polsce oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku;
  2. Platformę wymiany wiedzy, zasobów oraz korzystanie ze wspólnych doświadczeń;
  3. Wspieranie działań społecznych i charytatywnych środowisk ewangelicznych.

Pobierz: Wizja Rozwoju Ewangelicznego Chrześcijaństwa w Polsce do 2050 r.