fbpx

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie.

Ewangelia Mateusza 5:16

Ewangeliczna Polska – Działania Społeczne to inicjatywa, w której grupa osób zaangażowanych społecznie rozpoczęła działania integrujące środowisko ewangelicznych chrześcijan działających na rzecz potrzebujących w Polsce.

Jesteśmy ogromnie zbudowani tym, jak wielu ewangelicznych chrześcijan jest zaangażowanych w różne działania społeczne. Dlatego razem postanowiliśmy rozpocząć projekt, który nazwaliśmy Katalogiem DOBRA.

CEL projektu Katalog DOBRA

Cel wewnętrzny – zgromadzenie w jednym miejscu informacji o osobach, organizacjach oraz projektach charytatywnych w celu budowania relacji, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i uczenia się, zachęcania każdego z nas z osobna, jak również środowiska ewangelicznego jako całości.

Cel zewnętrzny – budowanie wizerunku naszych organizacji oraz kościołów ewangelicznych jako wiarygodnych partnerów do współpracy z podmiotami miejskimi i prywatnymi. Piękny katalog jako wizytówka ewangelicznych organizacji oraz pochwalenie się osiągnięciami, nagrodami i sukcesami naszych działań.

CO chcemy zrobić

Katalog DOBRA ma być szeroką i kompletną bazą danych wszystkich dobroczynnych działań środowiska ewangelicznego w Polsce. Na początku skupiamy się tylko na organizacjach / projektach związanych z pomocą społeczną i działalnością humanitarną. Katalog DOBRA ma być miejscem, gdzie można znaleźć dane kontaktowe, podstawowe informacje jak i specyficzne cechy oraz opis danej organizacji/projektu.

Katalog ma być upubliczniony w wersji online (część danych dostępnych tylko dla mających hasło – liderów chrześcijańskich) oraz w formie papierowej publikacji.

JAK chcemy to zrobić

 • Docieramy do wszystkich osób/organizacji z ewangelicznego środowiska, które prowadzą projekty z zakresu pomocy społecznej i humanitarnej;
 • organizacje same wpisują się do katalogu za pomocą formularza do 31.12.2021;
 • kilka wersji prezentacji danej organizacji: wersja podstawowa (bezpłatna) i rozszerzona (odpłatna).

KORZYŚCI dla organizacji

 • Świetne narzędzie promocji – wysokiej jakości gruby (ok. 100 stron) katalog, który pomoże przedstawić działalność w wersji podstawowej (bezpłatnej) oraz rozszerzonej (odpłatnej);
 • dotarcie do tysięcy osób za pomocą katalogu w wersji papierowej i nieograniczonej ilości odbiorców w wersji online;
 • szansa na zdobycie partnerów do projektów;
 • wiarygodność;
 • prestiż;
 • szansa rozwoju dla organizacji.

Kiedy?

 • Kwiecień 2022 – gotowa wersja katalogu online;
 • Czerwiec 2022 – katalog wydany w wersji papierowej.

Finansowanie projektu

Zebranie i pokrycie kosztów przygotowania i utrzymania katalogu online jak i wersji papierowej następuje poprzez wpłaty organizacji, które korzystają z wersji odpłatnej – rozszerzonej. Koszt zakupu samego Katalogu (ok. 100 stron) – ok. 15-20zł/1 szt.

Jak możesz pomóc?

 • poinformuj znanych Ci liderów działań i organizacji ewangelicznych z dziedziny działań społecznych o tej inicjatywie i prześlij ten dokument
 • wesprzyj ten projekt albo pomóż znaleźć sponsorów wydania, aby wszystkie organizacje znalazły się w publikacji

Koordynator Projektu: Reinier van den Berg, tel. 602 300 031

Członkowie zespołu Ewangeliczna Polska – Działania Społeczne:
Bernarda Grzywacz-Nowicka – Fundacja Uskrzydleni, Poznań
Radek Gasza „Dobro Czynić” Misja Charytatywna agenda Kościoła Chrystusowego w RP, Warszawa
Marcin Owsiejczuk – Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, Białystok
Reinier van den Berg Fundacja Bread of Life, Poznań