fbpx

Rekrutacja została już zamknięta.
Zapraszamy do zgłaszania się na wiosnę 2023 r.!

Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa wskazówek…
– Król Salomon

Czym jest mentoring?

Mentoring to relacja, w której Mentor, dysponujący określoną wiedzą lub doświadczeniem, przekazuje swoje zasoby osobie mentorowanej (Mentee, Podopiecznemu, Uczniowi), w odpowiedni sposób i we właściwym czasie, aby wzmocnić go, wspomóc jego rozwój i doprowadzić go do dojrzałości. Mentor to osoba, która dysponuje odpowiednią wiedzą, posiada umiejętności jak tą wiedzą się dzielić oraz jest gotowa poświęcić swój czas w rozwój Mentee.

nimble_asset_question-icon
nimble_asset_info

Czym jest Akademia Mentoringu?

Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski to 10-miesięczny program, mający na celu dopasowany do indywidualnych potrzeb przepływ wiedzy i doświadczenia, oparty o wartości ewangelicznego chrześcijaństwa.

Dlaczego powstała Akademia Mentoringu?

Jednym z fundamentów długofalowego rozwoju ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce jest wzmacnianie wierzących, aby byli odpowiednio wyposażeni do osobistego wdrażania i odważnego krzewienia przesłania Ewangelii nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym i społecznym.

Zauważamy, że stale rośnie grupa dojrzałych chrześcijan, którzy potrafią łączyć swoje zaangażowanie we wspomnianych sferach życia, z wiernością prawdom zawartym w Piśmie Świętym. Diagnozujemy, że potencjał wpływu takich osób bywa niewykorzystany.

Akademię Mentoringu Ewangelicznej Polski stworzyliśmy właśnie po to, aby ułatwić przepływ wiedzy i doświadczenia pomiędzy wierzącymi wywodzącymi się z różnych regionów Polski, kościołów i denominacji. Pragniemy, aby doprowadziło to u jej uczestników do rozwoju duchowego i ukształtowania charakteru bazującego na wzorze, który pozostawił nam Pan Jezus.

Ponadto, chcemy promować kulturę intencjonalnego inwestowania w kolejne pokolenia, co, jak wierzymy, przyniesie istotne wzmocnienie i rozwój Kościoła Jezusa Chrystusa w naszym kraju w kolejnych latach.

nimble_asset_who

Kto jest organizatorem Akademii Mentoringu?

Organizatorem programu jest ruch Ewangeliczna Polska wraz z kilkunastoma Partnerami Merytorycznymi (zobacz listę), w który zaangażowani są ewangeliczni chrześcijanie z największych denominacji w Polsce. Wierząc, że w jedności siła tworzymy społeczność ludzi, którzy dzięki współpracy chcą jeszcze skuteczniej docierać z przesłaniem Ewangelii do naszych rodaków.

Dla kogo jest Akademia Mentoringu?

Program ten jest skierowany do osób, które chcą zostać Mentorem, albo pragną być objęte programem mentorskim (ang. Mentee).

nimble_asset_for
nimble_asset_mentee

Co zyska uczestnik?

 • Osobistego Mentora, który będzie jego opiekunem, przewodnikiem, a może nowym przyjacielem. Będzie to osoba, która sprawi, że Mentee wzniesie się na wyższy poziom swojego rozwoju duchowego, zawodowego i osobistego.
 • Dostęp do doświadczeń osoby, która będąc ugruntowana w wierze i wartościach chrześcijańskich umie żyć i pracować zgodnie z tym, co głosi.
 • Wiedzę, która jest sprawdzona i wypróbowana w osobistym doświadczeniu Mentora.
 • Minimum 8 spotkań z Mentorem – osobistych lub on-line.
 • Pakiet trzech, dwugodzinnych szkoleń dotyczących mentoringu.
 • Zaświadczenie (certyfikat) ukończenia Akademii Mentoringu.
nimble_asset_mentor

Co zyska Mentor?

 • Doświadczenie w prowadzeniu innych ku dojrzałości osobistej i duchowej.
 • Satysfakcję z możliwości dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • Poczucie wpływu na rozwój ewangelicznego chrześcijaństwa w naszym kraju.
 • Zbudowanie relacji, która być może będzie początkiem nowej życiowej przygody.
 • Pakiet trzech, dwugodzinnych szkoleń dotyczących mentoringu.
 • Dostęp do dodatkowych szkoleń, prowadzonych w trakcie programu przez Partnerów Merytorycznych Akademii.

Koszty udziału w programie

Uczestnicy Akademii są zobowiązani do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 500 zł. Pierwsza rata w wysokości 100 zł jest płatna w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Pozostałą część (400 zł) należy opłacić do 31.08.2022 r.

Opłata ta zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z koordynacją programu, organizacją spotkań oraz szkoleń.

Mentorzy nie pobierają wynagrodzenia. Wspieranie innych w rozwoju jest ich pasją i w ramach Akademii Mentoringu robią to całkowicie bezpłatnie. Opłata administracyjna wnoszona przez Mentee służy pokryciu części kosztów administracyjnych, ponoszonych przez organizatora.

Harmonogram Akademii Mentoringu

 • Na zgłoszenia czekamy do 25.08.2022 r.
 • Do 31.08.2022 – ogłaszamy wyniki rekrutacji.
 • 09.2022 – szkolenia dla Mentorów i Mentees on-line.
 • 17.09.2022 – inauguracja III edycji Akademii Mentoringu w Warszawie (w ramach Konferencji Ewangelicznej Polski).
 • 10.2022-31.05.2023 – indywidualne sesje mentoringowe.
 • 06.2023 – zakończenie programu.

Partnerzy Merytoryczni

nimble_asset_obds
nimble_asset_wsts
nimble_asset_wfk
nimble_asset_zkmt28
nimble_asset_cel
nimble_asset_irm
nimble_asset_ls
nimble_asset_proca
nimble_asset_wbst
nimble_asset_zj
nimble_asset_royal-rangers-logo
nimble_asset_koah
nimble_asset_ip
nimble_asset_crown