Witamy w II edycji
Akademii Mentoringu

Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa wskazówek…

– Król Salomon

Czym jest mentoring?

Mentoring to relacja, w której Mentor, dysponujący określoną wiedzą lub doświadczeniem, przekazuje swoje zasoby osobie mentorowanej (Mentee, Podopiecznemu, Uczniowi), w odpowiedni sposób i we właściwym czasie, aby wzmocnić go, wspomóc jego rozwój i doprowadzić go do dojrzałości. Mentor to osoba, która dysponuje odpowiednią wiedzą, posiada umiejętności jak tą wiedzą się dzielić oraz jest gotowa poświęcić swój czas w rozwój Mentee.

Czym jest Akademia Mentoringu?

Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski to 10-miesięczny program, mający na celu dopasowany do indywidualnych potrzeb przepływ wiedzy i doświadczenia, oparty o wartości ewangelicznego chrześcijaństwa.

Dlaczego powstała Akademia Mentoringu?

Jednym z fundamentów długofalowego rozwoju ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce jest wzmacnianie wierzących, aby byli odpowiednio wyposażeni do osobistego wdrażania i odważnego krzewienia przesłania Ewangelii nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym i społecznym.

Zauważamy, że stale rośnie grupa dojrzałych chrześcijan, którzy potrafią łączyć swoje zaangażowanie we wspomnianych sferach życia, z wiernością prawdom zawartym w Piśmie Świętym. Diagnozujemy, że potencjał wpływu takich osób bywa niewykorzystany.

Akademię Mentoringu Ewangelicznej Polski stworzyliśmy właśnie po to, aby ułatwić przepływ wiedzy i doświadczenia pomiędzy wierzącymi wywodzącymi się z różnych regionów Polski, kościołów i denominacji. Pragniemy, aby doprowadziło to u jej uczestników do rozwoju duchowego i ukształtowania charakteru bazującego na wzorze, który pozostawił nam Pan Jezus.

Ponadto, chcemy promować kulturę intencjonalnego inwestowania w kolejne pokolenia, co, jak wierzymy, przyniesie istotne wzmocnienie i rozwój Kościoła Jezusa Chrystusa w naszym kraju w kolejnych latach.

Kto jest organizatorem Akademii Mentoringu?

Organizatorem programu jest ruch Ewangeliczna Polska wraz z kilkunastoma Partnerami Merytorycznymi (zobacz listę), w który zaangażowani są ewangeliczni chrześcijanie z największych denominacji w Polsce. Wierząc, że w jedności siła tworzymy społeczność ludzi, którzy dzięki współpracy chcą jeszcze skuteczniej docierać z przesłaniem Ewangelii do naszych rodaków.

Dla kogo jest Akademia Mentoringu?

Program ten jest skierowany do osób, które chcą zostać Mentorem, albo pragną być objęte programem mentorskim (ang. Mentee).

Co zyska uczestnik?

 • Osobistego Mentora, który będzie jego opiekunem, przewodnikiem, a może nowym przyjacielem. Będzie to osoba, która sprawi, że Mentee wzniesie się na wyższy poziom swojego rozwoju duchowego, zawodowego i osobistego.
 • Dostęp do doświadczeń osoby, która będąc ugruntowana w wierze i wartościach chrześcijańskich umie żyć i pracować zgodnie z tym, co głosi.
 • Wiedzę, która jest sprawdzona i wypróbowana w osobistym doświadczeniu Mentora.
 • Minimum 8 spotkań z Mentorem – osobistych lub on-line.
 • Pakiet trzech, dwugodzinnych szkoleń dotyczących mentoringu.
 • Zaświadczenie (certyfikat) ukończenia Akademii Mentoringu.
Zobacz więcej: Pytania – Mentee

Co zyska Mentor?

 • Doświadczenie w prowadzeniu innych ku dojrzałości osobistej i duchowej.
 • Satysfakcję z możliwości dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • Poczucie wpływu na rozwój ewangelicznego chrześcijaństwa w naszym kraju.
 • Zbudowanie relacji, która być może będzie początkiem nowej życiowej przygody.
 • Pakiet trzech, dwugodzinnych szkoleń dotyczących mentoringu.
 • Dostęp do dodatkowych szkoleń, prowadzonych w trakcie programu przez Partnerów Merytorycznych Akademii.

Partnerzy Merytoryczni