fbpx
Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski
Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski

Witamy w Akademii Mentoringu

Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa wskazówek…

– Król Salomon

Czym jest Akademia Mentoringu?

Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski to program mający na celu systematyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb międzypokoleniowy przepływ wiedzy i doświadczenia, oparty o wartości ewangelicznego chrześcijaństwa.

Dlaczego powstała Akademia Mentoringu?

Wierzymy, że jednym z fundamentów długofalowego rozwoju ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce jest wzmacnianie liderów, aby byli odpowiednio wyposażeni do osobistego wdrażania i odważnego krzewienia przesłania Ewangelii nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym i społecznym.

Dostrzegamy, że systematycznie rośnie grupa dojrzałych wierzących, którzy potrafią łączyć osiąganie sukcesów w każdej z wyżej wymienionych sfer życia z wiernością prawdom zawartym w Piśmie Świętym. Diagnozujemy, że potencjał wpływu takich osób na młode pokolenie bywa często niewykorzystany.

Akademię Mentoringu Ewangelicznej Polski stworzyliśmy właśnie po to, aby ułatwić międzypokoleniowy przepływ wiedzy i doświadczenia. Pragniemy, aby doprowadziło to u jej uczestników do rozwoju duchowego i ukształtowania charakteru bazującego na służebnym modelu przywództwa, który pozostawił nam Pan Jezus.

Ponadto, chcemy promować kulturę intencjonalnego inwestowania w kolejne pokolenia, co, jak wierzymy, przyniesie istotne wzmocnienie i rozwój Kościoła Jezusa Chrystusa w naszym kraju w kolejnych latach.

Kto jest organizatorem Akademii Mentoringu?

Organizatorem programu jest ruch Ewangeliczna Polska, w który zaangażowani są ewangeliczni chrześcijanie z największych denominacji w Polsce. Wierząc, że w jedności siła tworzymy społeczność ludzi, którzy dzięki współpracy chcą jeszcze skuteczniej docierać z przesłaniem Ewangelii do naszych rodaków.

Jednym z priorytetów Ewangelicznej Polski jest rozwój chrześcijańskich liderów.

Dla kogo jest Akademia Mentoringu?

Program ten jest skierowany do osób, które:

 • chcą zostać Mentorem, albo
 • pragną być objęte programem mentorskim (ang. Mentee).

Co zyska uczestnik (ang. Mentee)?

 • Osobistego Mentora, który będzie jego opiekunem, przewodnikiem, a może nowym przyjacielem. Będzie to osoba, która sprawi, że Mentee wzniesie się na wyższy poziom swojego rozwoju duchowego, zawodowego i osobistego.
 • Dostęp do doświadczeń osoby, która będąc ugruntowana w wierze i wartościach chrześcijańskich umie żyć i pracować zgodnie z tym, co głosi.
 • Wiedzę, która jest sprawdzona i wypróbowana w osobistym doświadczeniu Mentora.
 • Minimum 8 spotkań z Mentorem – osobistych lub on-line.
 • Pakiet  trzech, dwugodzinnych szkoleń dotyczących mentoringu.
 • Dostęp do dodatkowych szkoleń, prowadzonych przez Partnerów Merytorycznych Akademii Mentoringu.
 • Zaświadczenie (certyfikat) ukończenia Akademii Mentoringu.
Zobacz więcej: Pytania – Mentee

Co zyska Mentor?

 • Doświadczenie w prowadzeniu innych ku dojrzałości życiowej.
 • Satysfakcję z możliwości oddziaływania na kolejne pokolenia przyszłych liderów.
 • Poczucie wpływu na rozwój ewangelicznego chrześcijaństwa w naszym kraju.
 • Zbudowanie relacji, która być może będzie początkiem nowej życiowej przygody.
 • Pakiet  trzech, dwugodzinnych szkoleń dotyczących mentoringu.
 • Dostęp do dodatkowych szkoleń, prowadzonych przez Partnerów Merytorycznych Akademii Mentoringu.

Obejrzyj zaproszenia do udziału w Akademii, przygotowane przez naszych Partnerów Merytorycznych:

Akademia Mentoringu

Partnerzy Merytoryczni: