fbpx

Pytania i odpowiedzi dla Mentee

Uczestnikami programu w roli Mentee będą osoby chcące się rozwijać w jednej z trzech dziedzin swojego życia – zawodowej, osobistej lub duchowej.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, zostaniesz poproszony o wskazanie jednej z tych dziedzin oraz jej podobszarów, które najbardziej chciałbyś rozwinąć.

W ramach dziedziny „rozwój duchowy” będziesz mógł zaznaczyć takie obszary, jak:

 • poznanie podstaw wiary;
 • pogłębianie relacji z Bogiem;
 • odkrycie swojej służby;
 • odważniejsze komunikowanie Ewangelii.

W ramach dziedziny „rozwój osobisty” będziesz mógł zaznaczyć takie obszary, jak:

 • stworzenie swojej wizji i misji życiowej;
 • wykorzystywanie swojego potencjału, talentów i obdarowań;
 • pomoc w trudnej sytuacji;
 • podjęcie trudnej decyzji życiowej.

W ramach dziedziny „rozwój zawodowy” będziesz mógł zaznaczyć takie obszary, jak:

 • efektywniejsze zarządzanie sobą;
 • zarządzanie zespołem;
 • prowadzenie firmy;
 • zdobycie nowych kompetencji;
 • rozwój kompetencji miękkich.

Mentor i Mentee będą stroną kontraktu mentoringowego, obejmującego między innymi okres trwania programu, częstotliwość spotkań i ich ogólne zasady.

Mentees zaprosimy także na cykl trzech, dwugodzinnych szkoleń online, dotyczących mentoringu, wizji, misji i strategii Mentee oraz metod i narzędzi pracy Mentora.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formule online, na platformie zoom. Link do szkoleń zostanie przesłany mailem.

Uczestnicy Akademii są zobowiązani do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 600 zł, płatnej w ciągu 7 dni od daty rejestracji.

Opłata ta zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z koordynacją programu, organizacją spotkań oraz szkoleń.

Co ważne, Mentorzy nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę w ramach Akademii. Wspieranie innych w rozwoju jest ich pasją i w ramach Akademii Mentoringu robią to całkowicie bezpłatnie.

 • Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2023 r.
 • Do 6.09.2023 – ogłaszamy wyniki rekrutacji.
 • Od 13.09.2023 – szkolenia dla Mentorów i Mentees on-line.
 • 14.10.2023 – inauguracja III edycji Akademii Mentoringu w Warszawie (w ramach Konferencji Ewangelicznej Polski).
 • 10.2023-31.05.2024 – indywidualne sesje mentoringowe.
 • 06.2024 – zakończenie programu.

Szkolenia planujemy w formule online.

Nie, przy czym uczestnicy programu otrzymają certyfikaty ukończenia Akademii Mentoringu.

Tak, uczestnicy programu otrzymają certyfikaty ukończenia Akademii Mentoringu.

Mentorami będą osoby zarekomendowane przez Partnerów Merytorycznych Akademii lub też absolwenci poprzedniej edycji, posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do pełnienia tej roli.

Wyboru konkretnego Mentora dla danego Mentee dokonamy wspólnie z Partnerami Merytoryczni Akademii, bazując na informacjach zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Wśród Mentorów Akademii są:

 • menedżerowie i specjaliści z doświadczeniem w dużych organizacjach;
 • osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą;
 • pastorzy;
 • misjonarze;
 • liderzy służb kościelnych;
 • pracownicy socjalni;
 • pracownicy sektora NGO.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 6 września 2023 r.

Zapisy na kolejną edycję Akademii ruszą wiosną.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 600 zł w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Szczegóły dotyczące płatności znajdziesz w mailu, który otrzymasz po dokonaniu rejestracji.