fbpx

Pytania i odpowiedzi
dla Mentee

Uczestnikami programu w roli Mentee będą osoby chcące się rozwijać w jednej z trzech dziedzin swojego życia – zawodowej, osobistej lub duchowej.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, zostaniesz poproszony o wskazanie jednej z tych dziedzin oraz jej podobszarów, które najbardziej chciałbyś rozwinąć.

W ramach dziedziny „rozwój duchowy” będziesz mógł zaznaczyć takie obszary, jak:

 • poznanie podstaw wiary;
 • pogłębianie relacji z Bogiem;
 • odkrycie swojej służby;
 • odważniejsze komunikowanie Ewangelii.

W ramach dziedziny „rozwój osobisty” będziesz mógł zaznaczyć takie obszary, jak:

 • stworzenie swojej wizji i misji życiowej;
 • wykorzystywanie swojego potencjału, talentów i obdarowań;
 • pomoc w trudnej sytuacji;
 • podjęcie trudnej decyzji życiowej.

W ramach dziedziny „rozwój zawodowy” będziesz mógł zaznaczyć takie obszary, jak:

 • efektywniejsze zarządzanie sobą;
 • zarządzanie zespołem;
 • prowadzenie firmy;
 • zdobycie nowych kompetencji;
 • rozwój kompetencji miękkich.

Mentor i Mentee będą stroną kontraktu mentoringowego, obejmującego między innymi okres trwania programu, częstotliwość spotkań i ich ogólne zasady.

Mentees zaprosimy także na cykl trzech, dwugodzinnych szkoleń online, dotyczących mentoringu, wizji, misji i strategii Mentee oraz metod i narzędzi pracy Mentora.

Terminy szkoleń w III edycji AMEP
Szkolenia dla Mentee

 • Moduł I – 22.09 w godz. 18:00-20:00
 • Moduł II – 27.09 w godz. 18:00-20:00
 • Moduł III – 06.10 w godz. 18:00-20:00

Wszystkie szkolenia odbędą się w formule online, na platformie zoom. Link do szkoleń zostanie przesłany mailem.

Uczestnicy Akademii są zobowiązani do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 500 zł. Pierwsza rata w wysokości 100 zł jest płatna w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Pozostałą część (400 zł) należy opłacić do 31.08.2022 r.

Opłata ta zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z koordynacją programu, organizacją spotkań oraz szkoleń.

Co ważne, Mentorzy nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę w ramach Akademii. Wspieranie innych w rozwoju jest ich pasją i w ramach Akademii Mentoringu robią to całkowicie bezpłatnie.

Dane do przelewu:
Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0000 3915 5151
Fundacja Pro Novis, ul. Śnieżna 9a, 62-002 Suchy Las
tytułem: „AM – Twoje imię i nazwisko”

 • Na zgłoszenia czekamy do 25.08.2022 r.
 • Do 31.08.2022 – ogłaszamy wyniki rekrutacji.
 • 09.2022 – szkolenia dla Mentorów i Mentees on-line.
 • 17.09.2022 – inauguracja III edycji Akademii Mentoringu w Warszawie (w ramach Konferencji Ewangelicznej Polski) – zgłoś się.
 • 10.2022-31.05.2023 – indywidualne sesje mentoringowe.
 • 06.2023 – zakończenie programu.

Szkolenia planujemy w formule online.

Nie, przy czym uczestnicy programu otrzymają certyfikaty ukończenia Akademii Mentoringu.

Tak, uczestnicy programu otrzymają certyfikaty ukończenia Akademii Mentoringu.

Mentorami będą osoby zarekomendowane przez Partnerów Merytorycznych Akademii lub też absolwenci poprzedniej edycji, posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do pełnienia tej roli.

Wyboru konkretnego Mentora dla danego Mentee dokonamy wspólnie z Partnerami Merytoryczni Akademii, bazując na informacjach zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Wśród Mentorów Akademii są:

 • menedżerowie i specjaliści z doświadczeniem w dużych organizacjach;
 • osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą;
 • pastorzy;
 • misjonarze;
 • liderzy służb kościelnych;
 • pracownicy socjalni;
 • pracownicy sektora NGO.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2022 r.

Nabór do IV edycji ogłosimy na wiosnę 2023 r.

Aby się zgłosić, wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wnieś opłatę rekrutacyjną, w wysokości 100 zł w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Szczegóły dotyczące konta do wpłat znajdziesz w mailu, który otrzymasz po dokonaniu rejestracji.

Na zgłoszenia Mentees czekamy do 25.08.2022 r.