fbpx

Pytania i odpowiedzi
dla Mentora

Nasi Mentorzy to osoby ewangelicznie wierzące, zarekomendowane przez Partnerów Merytorycznych lub też absolwenci I edycji Akademii, posiadające bogate doświadczenie w różnych dziedzinach życia, takich jak rodzina, praca i służba. Potrafią w dojrzały sposób wdrażać prawdy ewangeliczne w swoim codziennym życiu, przez co inspirują innych i zachęcają ich do rozwoju.

To osoby gotowe do zaangażowania się w indywidualny rozwój Mentee na warunkach określonych w kontrakcie mentoringowym, obejmującym między innymi okres trwania programu, częstotliwość spotkań i ich ogólne zasady.

Wśród Mentorów Akademii są:

 • menedżerowie i specjaliści z doświadczeniem w dużych organizacjach;
 • osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą;
 • pastorzy;
 • misjonarze;
 • liderzy służb kościelnych;
 • pracownicy socjalni;
 • pracownicy sektora NGO.

Przed rozpoczęciem programu Mentorzy skorzystają z trzech, dwugodzinnych szkoleń online, dotyczących mentoringu, podstawowych kompetencji i umiejętności Mentora oraz metod i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia procesu. W trakcie programy będą mogli skorzystać ze wsparcia Opiekuna Merytorycznego oraz grupowych spotkań (interwizji), podczas których skorzystają z doświadczeń innych Mentorów.

W ramach Akademii każdy Mentor opiekuje się jednym Mentee i zobowiązuje się do:

 • odbycia cyklu szkoleń przygotowawczych (3 spotkania online po 2 godziny),
 • przeprowadzenia min. 8 spotkań z Mentee w okresie od 1.10.2022 – 31.05.2023 r.,
 • bieżącego prowadzenia dokumentacji z przebiegu procesu mentoringowego.

Terminy szkoleń w III edycji AMEP
Szkolenia dla nowych Mentorów

 • Moduł I – 07.09 w godz. 18:00-20:00
 • Moduł II – 14.09 w godz. 18:00-20:00
 • Moduł III – 21.09 w godz. 18:00-20:00

Szkolenia dla dotychczasowych Mentorów

 • Moduł I – 08.09 w godz. 18:00-20:00
 • Moduł II – 20.09 w godz. 18:00-20:00

Wszystkie szkolenia odbędą się w formule online, na platformie zoom. Link do szkoleń zostanie przesłany mailem.

Mentorzy nie pobierają wynagrodzenia. Wspieranie innych w rozwoju jest ich pasją i w ramach Akademii Mentoringu robią to całkowicie bezpłatnie.

Opłata administracyjna wnoszona przez Mentee służy pokryciu części kosztów administracyjnych, ponoszonych przez organizatora.

Aby zostać Mentorem w Akademii Mentoringu należy posiadać rekomendację od jednego z aktualnych Mentorów lub Partnerów Merytorycznych Akademii.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia Mentorów czekamy do 25.08.2022 r. Jeśli zgłaszałeś się jako mentor w II edycji, nie ma konieczności ponownego wypełniania formularza.