fbpx

Obszar rozwoju Kościoła w Polsce: Rozwój uczniostwa

YouTube player

Nikt z nas nie rodzi się uczniem Jezusa, jednak każdy wierzący powołany jest do czynienia innych Jego uczniami. By było to możliwe, konieczne jest wyposażanie wierzących do uczniostwa, tak by kolejne pokolenia chrześcijan mogły wzrastać i być kształtowane przez bliskie relacje uczniowskie z innymi wierzącymi.

Podczas spotkań Ewangelicznej Polski okazało się, że rozwój uczniostwa jest jedną z najpilniejszych potrzeb współczesnego Kościoła. Jednocześnie jasnym stało się, że różnie rozumiemy uczniostwo i koniecznym jest wypracowanie wspólnej, biblijnej jego definicji. Tym właśnie zadaniem zajęła się w pierwszej kolejności grupa robocza rozwoju uczniostwa.

E-book „Moc Uczniostwa – relacje zmieniające życie”

Przedstawimy e-book „Moc Uczniostwa – relacje zmieniające życie” – jedyne takie opracowanie w Polsce, w którym dokładnie poznasz definicję uczniostwa, zaznajomisz się z działającymi w Polce programami i szkoleniami. Przeczytasz wywiady z osobami, które doświadczyły tej relacji, a teraz czynią innych uczniami. “Moc Uczniostwa – relacje zmieniające życie” to 9 prawdziwych historii z życia ucznia, 7 programów uczniowskich i 3 szkolenia uczniowskie.

right-image-small

Zespół roboczy ds. rozwoju uczniostwa Ewangelicznej Polski

W skład zespołu wchodzą praktycy uczniostwa, którzy od lat zaangażowani są w czynienie innych uczniami i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi wierzącymi. Od 2019 r., zarówno w czasie spotkań plenarnych Ewangelicznej Polski, jak i w węższym gronie, zespół ten opracowuje zagadnienia związane z uczniostwem, wspiera rozwój i popularyzuje temat uczniostwa, zachęcając do naśladowania przykładu, jaki pozostawił nam Pan Jezus i jego naśladowcy.

Projekty

Definicja uczniostwa

Pierwszym zadaniem grupy roboczej było opracowanie wspólnej definicji uczniostwa. W trakcie prac Ewangelicznej Polski okazało się, że różne środowiska, nawet w ramach jednej denominacji, posiadają odmienne pola znaczeniowe dla tego pojęcia. W konsekwencji rozpoczęcia współpracy międzydenominacyjnej pojawiła się potrzeba zdefiniowania „uczniostwa”, aby usprawnić pracę i wymianę doświadczeń w ramach kilku denominacji i szeregu organizacji chrześcijańskich biorących udział w tym projekcie. Przed powołanym zespołem stanął wstępny dylemat – czy wybrać i przetłumaczyć jedną z używanych w innych krajach definicji, czy też samodzielnie dojść do pola semantycznego na podstawie przekazu biblijnego zawartego w Nowym Testamencie. Wspólnie ustalono, że w związku z zamieszaniem pojęciowym w definicjach prezentowanych przez różne zagraniczne środowiska ewangeliczne i ich kulturę, najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie definicji od podstaw – opierając się na Piśmie Świętym. Tworzenie definicji rozpoczęto wiosną 2019 od plenarnej dyskusji, w czasie której zebrano obserwacje, postępowania, sposób i treść nauczania, a także wypowiedzi Jezusa oraz apostołów związane z czynieniem uczniów. Zebrany materiał został następnie opracowany poprzez interpretację, filtrację i definiowanie poszczególnych dziedzin procesu i pojęć podstawowych (części składowych definicji uczniostwa).

left-image-small

Praca nad kalibracją tego pojęcia trwała prawie rok. W ramach tych działań zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, a prace odbywały się m.in. w czasie dwóch sesji plenarnych w Warszawie (19.06.2019 oraz 03.12.2019). Pomiędzy sesjami pracę kontynuował zespół ds. uczniostwa, który opracowywał zebrane, w czasie wspólnej pracy nad definicją, dane i zagadnienia. W składzie zespołu znaleźli się delegaci z kilku denominacji i organizacji chrześcijańskich. W rezultacie tych działań powstała wstępna wersja definicji, która została poddana dalszej dyskusji plenarnej jesienią 2019. Po zebraniu i opracowaniu informacji zwrotnej uzupełniono definicję o zgłoszone uwagi i w lutym 2020 została zaprezentowana następująca, wspólna dla środowiska ewangelicznego definicja:

Uczniostwo to intencjonalna i głęboka relacja oparta na Ewangelii, której celem jest uczenie posłuszeństwa Słowu Bożemu i dzielenie się przykładem życia z uczniami, aby stali się dojrzali i przekonani do naśladowania Chrystusa oraz oddani misji czynienia tego samego w życiu innych osób.

Uczniostwo, jako część Konferencji Ewangelicznej Polski – wrzesień 2021

right-image-small

Jesteśmy przekonani, że uczniostwo ma ogromną wagę w rozwoju chrześcijańskim. Podobnie jak dziecko w rodzinie, każdy kto uwierzy, potrzebuje miłości, relacji, przykładu, zdrowej nauki i wsparcia w rozwoju ku dojrzałości i stawaniu się wykonawcą Słowa. Dlatego właśnie chcemy zachęcać i wyposażać innych tak, by uczniostwo stało się powszechną praktyką w polskich kościołach ewangelicznych.

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w ścieżce uczniostwo w ramach Konferencji Ewangelicznej Polski planowanej na wrzesień 2021. Ta ścieżka ma zastąpić wydarzenie Polskie Forum Uczniostwa, które nie odbyło się z powodu pandemicznych obostrzeń.

Więcej informacji wkrótce.

Dołącz

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem uczniostwa, koniecznie skontaktuj się z nami: bogdan@uczniostwo.pl.

Możesz także dołączyć do grupy Ambasadorów Ewangelicznej Polski i promować te inicjatywy.

Bądź na bieżąco

Jeśli chcesz być na bieżąco z działaniami Ewangelicznej Polski, zapisz się na newsletter:

Wesprzyj

Możesz także wesprzeć pracę nad promowaniem i rozwojem uczniostwa poprzez jednorazową lub comiesięczną darowiznę. W tytule przelewu dopisz „Uczniostwo”: