fbpx

Pytania i odpowiedzi

Zobacz aktualne projekty, które mogą wspomóc Twoją służbę i kościół.

Ewangeliczna Polska to ruch, w który zaangażowani są ewangeliczni chrześcijanie z największych denominacji w Polsce. Wierząc, że w jedności siła tworzymy społeczność ludzi, którzy dzięki współpracy chcą jeszcze skuteczniej docierać z przesłaniem Ewangelii do naszych rodaków.   

Obejrzyj krótkie video o ruchu Ewangeliczna Polska.

Cieszy nas to bardzo! Obecnie tworzymy grupę osób, którzy służąc swoimi umiejętnościami i indywidualnym obdarowaniem przyczynią się do rozwoju Królestwa Bożego w Polsce. Zobacz, jak możesz się zaangażować dziś.

Celem Ewangelicznej Polski nie jest zjednoczenie Kościołów i denominacji. Jako organizacja łącząca ludzi z różnych denominacji ewangelicznych, przyjęliśmy wspólne zasady wiary i wartości, czyli: Zasady Wiary Aliansu Ewangelicznego w Polsce, Bebbingtonowską Definicję Ewangelikalizmu oraz Przymierze Lozańskie. Celem Ewangelicznej Polski jest stworzenie platformy umożliwiającej współpracę dla osiągania celów, które zostały opisane we wspólnie stworzonym dokumencie pt. „Wizja 2050”. Czytaj więcej.

Zainspirowani przykładem owocnej współpracy kościołów ewangelicznych we Francji, zwierzchnicy i liderzy sześciu polskich denominacji ewangelicznych postanowili stworzyć platformę umożliwiającą podobną współpracę kościołów w Polsce. Działania poprzedziły modlitwy i rozmowy. Listę 22 osób, które podpisały dokument możesz zobaczyć tutaj „Wizja 2050”. Koordynatorem ruchu jest Andrzej Górski. Obejrzyj film „Dlaczego się angażuję”, w którym Andrzej opowiada o swoich marzeniach i motywacji do zaangażowania się w projekt.

Cieszymy się, że nosisz w sercu potrzebę współpracy i budowania jedności pomiędzy chrześcijanami w Twoim mieście. Koniecznie zobacz, jakie owoce może przynieść współpraca i jedność przywódców w mieście – obejrzyj odcinek o Przymierzu Pastorów we Wrocławiu. Musisz to zobaczyć!

A jeśli sam/a chcesz podjąć działania na rzecz współpracy w swoim mieście albo rozwijać się w tym obszarze, napisz do Andrzeja Górskiego na andrzej@ewangeliczna.pl.

Nie. Jest to projekt wspierający istniejące już kościoły i promujący współpracę między denominacjami ewangelicznymi w Polsce. Ewangeliczna Polska to platforma służąca budowaniu współpracy, jedności i wymiany doświadczeń, której celem jest rozwój Kościoła, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat ewangelicznych chrześcijan w naszym kraju. To grupa ludzi z różnych denominacji ewangelicznych, którzy marzą o rozwoju całego Kościoła w Polsce.

Cieszymy się, że zadajesz to pytanie! Odpowiedź na nie znajdziesz tutaj.

Na to pytanie najlepiej odpowiada przewodnik „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” Dowiedz się więcej!

Protestantyzm to obok rzymskiego katolicyzmu i prawosławia jedna z trzech najliczniejszych gałęzi chrześcijaństwa. Obecnie na świecie jest ponad 800 milionów protestantów. Historyczne kościoły protestanckie powstały na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła katolickiego. Ruchy te powiązane są z osobami takimi jak: Jan Hus, Marcin Luter, Ulrich Zwingli i Jan Kalwin.  

W dzisiejszych czasach rozróżnia się dwa główne nurty protestantyzmu: ewangelicki i ewangeliczny. 

Ewangelicy, których na świecie jest ponad 170 milionów, to wierni dwóch historycznych Kościołów protestanckich: luterańskiego i kalwińskiego (reformowanego). 

Ewangeliczni chrześcijanie, których na świecie jest ponad 630 milionów, są nazywani także chrześcijanami ewangelikalnymi (pojęcia te używane są zamiennie). Za początek tego nurtu uważa się ruchy przebudzeniowe (zob. pytanie 16), spowodowane po pierwsze weryfikacją dotychczasowych praktyk Kościoła rzymskokatolickiego przez ludzi, a po drugie ich rosnącym zainteresowaniem osobistym przeżywaniem wiary. 

Obecnie w ewangelicznym chrześcijaństwie wyodrębnia się także nurty zielonoświątkowe i charyzmatyczne jako szybko rosnący ruch chrześcijaństwa. 

Więcej na ten temat w przewodniku: „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.