fbpx

Regulamin serwisu internetowego Ewangeliczna Polska

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019

Wprowadzenie

Serwis internetowy Ewangeliczna Polska znajdujący się pod adresem ewangeliczna.pl jest administrowany przez Fundację Pro Novis z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Śnieżna 9a, 62-002, Suchy Las) i służy promowaniu oraz realizacji celów projektu pod nazwą Ewangeliczna Polska.

Naszą misją jest docieranie do Polaków z przesłaniem Ewangelii, wykorzystując do tego media i współczesne środki przekazu, w tym również Internet. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie w zakładce „Misja i wizja”, a także na oddzielnych stronach kościołów poszczególnych denominacji ewangelicznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla wszystkich odwiedzających. Zapraszamy cię do zapoznania się z regulaminem naszego Serwisu.

Definicje

Pojęcia, którymi posługujemy się w regulaminie:

 • „my”, „nam” lub „nasz” – Fundacja Pro Novis i podmioty działające na jej zlecenie.
 • Serwis / Serwis internetowy – to treści i funkcjonalności dostępne pod adresem ewangeliczna.pl, tysiacepowodow.pl, przedipo.org, ewangeliczni.org, katalogdobra.pl.
 • Użytkownicy: osoby korzystające w jakikolwiek sposób z treści i usług dostępnych w Serwisie, w tym posiadacze konta użytkownika, subskrybenci bądź odwiedzający.
 • Wydarzenia: organizowane przez nas on-line oraz off-line konferencje, obozy, spotkania, koncerty, projekty, warsztaty lub szkolenia i inne wydarzenia związane z naszą działalnością.

Ochrona prywatności

Masz prawo odwiedzać i korzystać z części Serwisu bez konieczności ujawniania informacji o sobie. W czasie korzystania z Serwisu możesz jednak zostać poproszony o założenie konta, aby uzyskać dostęp do pewnych treści, stron lub usług. Wypełniając formularz rejestracyjny, zgadzasz się na założenie konta użytkownika i przestrzeganie zasad naszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Naszym priorytetem jest ochrona praw użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane osobowe. Bardzo zależy nam na twoim zaufaniu, dlatego stworzyliśmy osobny dokument, który opisuje procesy związane z przetwarzaniem przez nas twoich danych. Zapraszamy cię do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Treści Serwisu

Treści naszego Serwisu są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie publikacji prezentowanych w serwisie w celach komercyjnych lub nie prywatnych, rozpowszechnianie, adaptacja wymagają naszej zgody na piśmie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie treści Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treści czy reklamodawców. Klikając na link czy przycisk aktywujący stronę zewnętrzną, zostaniesz przeniesiony na strony, których nie kontrolujemy, a zatem nasz Regulamin oraz Polityka Prywatności na nich nie obowiązuje. Nasz serwis może również wykorzystywać zewnętrzne usługi do prezentowania treści (na przykład filmy bądź ankiety). Nie odpowiadamy za ich chwilowy brak dostępności bądź wyświetlone treści (na przykład proponowane filmy po obejrzeniu klipu wybranego przez nas).

Obowiązki użytkownika

Korzystając z naszego Serwisu możesz nie tylko zapoznawać się z jego treścią, lecz również prowadzić konwersacje i interakcje z innymi użytkownikami. W związku z tym zobowiązany jesteś do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczajów przyjętych w Internecie (netykieta) oraz dobrych obyczajów. W szczególności jesteś zobowiązany do:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych użytkowników;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu;
 • niezamieszczania jakichkolwiek treści łamiących prawo polskie i prawa osób trzecich, zwłaszcza poprzez: głoszenie poglądów faszystowskich, komunistycznych, rasistowskich (w tym antysemickich), jak również zamieszczanie materiałów z zawartością erotyczną (w szczególności pornograficzną) lub propagowanie stron o takiej tematyce;
 • powstrzymywania się od działań naruszających nasze dobre imię oraz podmiotów z nami współpracujących;
 • niepodszywania się pod inne osoby.

Nasze prawa

Dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • zmiany parametrów kont użytkowników;
 • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
 • zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu bądź usunięcia konta użytkownika, z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność,  z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ją wyłączających, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z naszej umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisie przez naszych Użytkowników;
 • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;
 • prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisu narzędzi, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Użytkowników w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
 • utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkowników na łamach Serwisu, bądź za ich pośrednictwem przekazywanych innym Użytkownikom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
 • prawidłowość danych udostępnionych przez Użytkowników innym Użytkownikom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Użytkowników;
 • uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Użytkowników w następstwie usunięcia bądź pominięcia przez nich stosowanych przez nas zabezpieczeń powyższych danych.
 • skutki zainstalowania przez Użytkowników aplikacji pobieranych za pośrednictwem Serwisu;
 • niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie aplikacji pobieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Uwaga!

Komentarze zamieszczane w Serwisie mogą być moderowane. Moderacja ma prawo nieopublikowania komentarza, a także usunięcia go, jeśli uzna go za łamiący reguły przyjęte w Serwisie. Moderacja ma także prawo usunąć konto użytkownika, który w sposób drastyczny lub uporczywy łamie przyjęte zasady. Dyskusja, której użytkownicy w sposób uporczywy łamią przyjęte zasady może być zablokowana lub usunięta.

Udział w wydarzeniach

Jesteśmy zaangażowani w organizację wielu wydarzeń, które odbywają się w całej Polsce. Dokładamy wszelkich starań, by informować o nich w jasny i czytelny sposób i umożliwić wygodny proces zapisu i rejestracji. Również w trakcie wydarzeń staramy się zapewnić miłą i uprzejmą atmosferę. Z uwagi na to zobowiązujemy wszystkich uczestników wydarzeń do tego samego, a w szczególności:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie wydarzenia, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z wydarzenia przez pozostałych uczestników;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych uczestników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych uczestnikach bez ich wyraźnej zgody;
 • powstrzymywania się od działań naruszających nasze dobre imię oraz podmiotów z nami współpracujących;
 • przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów;
 • przestrzegania wszystkich szczegółowych zasad bądź regulaminów określonych dla danego wydarzenia;
 • zakazu spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i narkotyków.

Wszelkie zdarzenia i incydenty łamiące te postanowienia mogą być podstawą do usunięcia z terenu wydarzenia, bez rekompensaty i zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu.

Przekazywanie darowizn

Serwis internetowy Ewangeliczna Polska znajdujący się pod adresem ewangeliczna.pl jest administrowany przez Fundację Pro Novis z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Śnieżna 9a, 62-002, Suchy Las),  NIP: 9721074068, KRS: 0000172932. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji Pro Novis w celu wsparcia jej działalności statutowej.

 1. Darowizny mogą być przekazywane wyłącznie z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji Pro Novis.
 2. Darczyńca może zdecydować się na przekazanie darowizny jednorazowej np. 10, 100, 1000 zł lub innej kwoty miesięcznej.
 3. Darczyńca może zdecydować się na regularne wsparcie Fundacji poprzez ustanowienie polecenia zapłaty w zadeklarowanej wysokości miesięcznej lub dowolnej kwoty rocznej.
 4. Chronimy wpłaty Darczyńców przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności PayU oraz PayPal.
 5. Darowizny są obsługiwane przez operatorów płatności:
  • PayU, z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP 779-23-08-495,
  • PayPal (Europe) S.àr.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online poprzez operatorów płatności określają regulaminy oraz informacje dostępne na stronach:
 7. Darowiznę można również przekazać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji Pro Novis z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe fundacji – Ewangeliczna Polska”. Przekazanie darowizny w taki sposób równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z comiesięcznego i regularnego wsparcia.
 9. Każdy Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny, jeżeli uzna, że Fundacja dysponuje środkami niezgodnie z deklarowanym celem. W takiej sytuacji sprawę każdorazowo indywidualnie rozpatrzy Prezes Fundacji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku na adres: kontakt@ewangeliczna.pl. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”.
 10. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę jego obsługi jako Darczyńcy, jak również zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji.
 11. Informujemy, że administratorem danych osobowych Darczyńcy jest Fundacja Pro Novis z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Śnieżna 9a, 62-002 Suchy Las). Więcej na temat ochrony danych osobowych w Polityce prywatności.
 12. Fundacja ma prawo odmówić przyjęcia darowizny od osoby lub organizacji, której działania w sprzeczny sposób stoją z celami statutowymi Fundacji. W takiej sytuacji darowizna zostanie zwrócona na konto darczyńcy i na jego koszt w ciągu 14 dni od otrzymania darowizny.

Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie ewangeliczna.pl w zakładce „Regulamin”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z naszego Serwisu przez wszystkich naszych użytkowników.

Kontakt

Jeżeli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania dotyczące naszej platformy, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz na adres kontakt@ewangeliczna.pl lub na adres korespondencyjny:

Fundacja Pro Novis
ul. Śnieżna 9a
62-002 Suchy Las