fbpx

Misja

Jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie współdziałamy, aby zwiększać wpływ Królestwa Bożego poprzez rozwój kościoła, edukację, działalność charytatywno-społeczną i obecność w mediach.

Wizja

W 2050 roku 1% Polaków utożsamia się z ewangelicznym chrześcijaństwem, które wywiera znaczący wpływ i ma pozytywny wizerunek w społeczeństwie.

Cele strategiczne

  1. Ewangelizacja i zakładanie wspólnot (zborów)

  2. Szkolenie i rozwój przywódców oraz kadr dla Kościoła

  3. Media, komunikacja, świadomość społeczna

  4. Edukacja

  5. Działalność charytatywno-społeczna

  6. Uczniostwo

Historia powstania ruchu

W 2017 roku doszło do spotkania sześciu zwierzchników polskich denominacji ewangelicznych oraz pastorów i przywódców służb. Celem spotkania była wymiana myśli na temat rozwoju całego polskiego kościoła nurtu ewangelicznego.

Wydarzenie to zapoczątkowało wspólną modlitwę i kolejne rozmowy na temat ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce, a po roku pracy, szczególnie delegatów denominacji, po konsultacjach w środowisku, rozmowach z pastorami i liderami najróżniejszych służb kościelnych i para-kościelnych, w czerwcu 2018 roku przyjęto i wspólnie podpisano dokument „Wizja rozwoju ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce do 2050 roku”.